Strategic Partnerships Across Cultures

Moodle: 22.10.2018 - 18.01.2019
Unterricht: 19.11.2018 - 23.11.2018
Closed Einschreibeschluss:
04.11.2018
Dieser Kurs gehört zu MA
Themenschwerpunkte
AWM-Kurs-Nr: 2180402 CIU-Kurs-Nr: ICL 6831

Kurs wurde abgesagt! Course cancelled!

Preisliste

M.A. Studiengebühr 3 Credits 580 €
M.A. Studiengebühr 3 Credits AEM 480 €
M.A. Einschreibegebühr 40 €
M.A. Späteinschreibegebühr 20 €
M.A. Gasthörergebühr 350 €